auto-mc.htm_cmp_blends010_bnr.gif (1676 bytes)

[Home] [Auto & MC] [Industri] [Møbler] [Piber] [JS Intro] [Ordliste]

 

Guide til Sandblæsning 
Det Bedste Resultat
Gode Råd
Hand Made Cars
Pris & Vilkår
Galleri
Links

info@jyderup-sandblaeseri.dk

blenavvs.gif (1398 bytes) Sandblæsning af karrosseridele


Aluminiumskarosseridele
Benzintanke
Bolte, møtrikker, skiver, skruer, småbeslag o.l.
Paneler
Begrænsninger

Det betragtes i almindelighed som meget problematisk at sandblæse karrosseridele - bare spørg din autolakerer! Han vil i de fleste tilfælde kraftigt fraråde det.

Først lidt om sandblæsningens påvirkning af tyndplade. Det der sker, er at pladen "bombarderes" med millioner af små bitte, "hammerslag", så små, at de kun påvirker den ene side af pladen. Det bevirker, at den bearbejdede side af pladen bliver større end bagsiden, med deformering til følge. - Kan man da overhovedet sandblæse karrosserier/dele, uden de bliver deforme? Ja det kan jeg! Med baggrund i mine mange års erfaring i karrosseribranchen, har jeg udviklet en blæseteknik, kombination af blæsetryk, - vinkler, - dyser, - medie og mediemængde, der gør, at jeg, i næsten alle tilfælde, kan sandblæse karrosserier/-dele helt uden deformationer, men, der er en risiko forbundet med metoden.

Man må også tænke på, at når et køretøj er 10-20-30 år gammelt, er der oprettet mange buler i tidens løb. Når de bliver blæst rene for spartelmasse, kommer de frem igen. Det giver autolakereren en del mere arbejde. Risikoen er størst, hvor der tidligere er foretaget opretningen eller rustreparationer. Det kan også være i forbindelse med buler, der er fyldt op med plastic.

I almindelighed er min vurdering, om et emne kan sandblæses, overordnet, men der kan være tilfælde, hvor kunden foretrækker lidt opretning af "spræl", for at få renset nogle gruppetæringer helt, og dermed opnå et optimalt resultat. Det kan være, hvis delen er meget dyr, sjælden eller uerstattelig.

Generelt kan man sige, at jo tykkere plade, jo mindre tilbøjelighed til at deformere. Heraf kan udledes, at ældre køretøjer, stort set, kan sandblæses over det hele, hvor de nyeste, fremstillet af HSS-stål (High solid steel), kun i begrænset omfang, kan sandblæses på udvendige karrosseridele.

Det skal da også nævnes, at den "trang" til at deformere, under tiden kan bruges positivt. Det sker ikke sjældent, at en "sprællemand" kan blæses i facon, og forblive der, god og stiv.

Aluminiumskarosseridele

Er generelt meget problematiske at sand- eller glasblæse, da disse er meget disponerede for at blive deforme. Der er imidlertid mange tilfælde, hvor man med et fint resultat, kan sand- eller glasblæse, hvis der er tale om mindre områder, hvor plader er oxideret. Det kunne være hjørner, kanter, dørkasser og kraftigere aluminiumsdele som ruderammer og beslag, her kan man endda i visse tilfælde regenerere delen ved metallisering med aluminium. Dette bliver omtalt i afsnittet om metallisering.

Benzintanke

- udvendig

Sandblæser jeg kun, hvis de er helt tørlagte, da der ved sandblæsningen frembringes et "hav" af gnister. Ved metalliseringen er der åben flamme (som en blæselampe), og der sætter jeg grænsen.

- indvendig

Man kan ikke sandblæse benzintanke indvendig, men kig på min side om Gode råd, og se hvad du ellers kan gøre for at rense en tank.

Paneler

Hvis, f.eks., de udvendige dørpaneler skal skiftes, er det en fin ide, at afhugge de gamle og tilpasse de nye før sandblæsningen, så kan de blive sandblæst og, hvis du ønsker det, blive metalliseret indvendig. NB! Du skal være opmærksom på, om karrossen kan tåle at transporteres uden paneler. Cabriolet´er bør ved større rustreparationer have isvejst et afstivningsbur under reparationen.

Bolte, møtrikker, skiver, skruer, småbeslag o.l.

Jeg kan tilbyde at tromlesandblæse disse emner og derefter få dem Elforzinket (fremmed arbejde). Efter en sådan behandling, har du "nye" bolte, møtrikker, fjedre og småbeslag til hele køretøjet. Større ting kan ophænges enkeltvis og el- forzinkes.

Begrænsninger

Sandblæsning kan ikke foretages i lukkede hulrum, ligesom, der på grund af dysen, manøvrehåndtaget og den 50 mm tykke slanges størrelse, kan være steder, hvor man ikke kan komme til at sandblæse.

Områder, som midt på tagflader, dørplader, front- og bagklapper, svejste bagskærme og lignende, kan være risikable at sandblæse. Det skyldes, at der ofte er stivere på bagsiden, der forhindre, at man kan blæse det udvendige områdes tilsvarende bagside. F.eks.: En kølerhjelm har ofte krydsafstivning på bagsiden. Hvis man sandblæste en sådan på begge sider, ville man, udvendigt på hjælmen, kunne ane krydsets placering på bagsiden. Det skyldes, at man ikke kunne sandblæse under krydset, og dermed Ikke hele den indvendige flade. På den flade under krydset er der så spændinger, som ikke er udlignet.