ordliste.htm_cmp_blends010_bnr.gif (1602 bytes)

[Home] [Auto & MC] [Industri] [Møbler] [Piber] [JS Intro] [Ordliste]

    Ordliste:

Aluminisering Er metallisering med ren alminium - Se metallisering
Bimetal Er en legering af to metaller - almindeligvis i branchen er det en blanding af aluminium og zink
El-forzinkning - se El-galvanisering
El-galvanisering Foregår elektrolytisk, d.v.s. at man i et kar har en elektrolyt - en elektrisk ledende væske. I denne nedsænkes 2 elektroder, anoden (af zink) i den ene ende, og katoden i den anden. På katoden fastgøres det som ønskes el-galvaniseret, og når der sættes strøm til elektroderne (+ på katoden, ÷på anoden), vandrer zinken fra anoden til katoden og sætter sig fast på emnet. Svagheden ved el-galvanisering er, at strømmen altid går den korteste vej. Har man et emne med hulninger - f.eks. en skærm - vil næsten ingen zink afsættes indvendig i disse hulninger. El-forzinkning er normalt et meget tyndt lag, og har defor en meget ringere holdbarhed end metallisering.
N.B.: Når en bilproducent laver en galvaniseret karrosse, ér delene udpresset af plade der i forvejen er El-forzinket, og der er således IKKE problemer med hulningerne o.l.
Finsandblæsning - som stålsandblæsning, men med et meget finkornet blæsemiddel og lavt tryk.
Glasperlesandblæsning Denne proces er helt den samme som sandblæsning, men her er blæsemidlet glasperler. Man arbejder med meget lavere tryk, og overfladen på emnet bliver meget fin, idet glasperlerne er langt mindre agressive end stålsandet. Emner der skal glasperleblæses, SKAL være helt rene. Glasperleblæsning bruges fortrinsvis til rustfrit stål, aluminium, PVC, acryl, glas, metaller m.m.
Indvendig rørblæsning Rør med en indvendig diameter større end 100 mm. kan sandblæses indvendigt ved anvendelse af en special blæsedyse.

Katodisk beskyttelse

- se Tærezink
Metallisering Er overfladebehandling med henblik på korrosionsbeskyttelse. Metallisering kaldes også metalsprøjtning eller sprøjtegalvanisering. De mest benyttede materialer er bimetal (aluminium/zink), aluminium eller zink. Disse tre typer metallisering er stort set ens rent korrosions-teknisk, men zinken har den store fordel, at den giver en absolut katodisk beskyttelse af stålet. Zinkens nedbrydningshastighed er, i venligt miljø: 10-15 µ/pr.10 år, og i aggressivt miljø, by- og fabriksmiljø samt nær havområder: 10-30 µ/pr.10 år. Dette er når metalliseringen ikke er yderligere beskyttet af f.eks. lak. Læs mere om teknikken under Tærezink.
Offeranode - se Tærezink
Sandblæsning Er - som navnet antyder - fint sand, der ved hjælp af trykluft blæses med stor hastighed mod det emne, hvis overflade man ønsker at rengøre. Det er nok den mest effektive mekaniske overfladerensning, men også den mest aggressive!
Sealing Forsegling af karrosserisamlinger med fugemasse - nutidens alternativ til tin - se Tin.
Sprøjtegalvanisering - se Metallisering
Stålsandblæsning - som sandblæsning, blot er blæsemediet her fint stålpulver.  
Tin Metal der bruges til opretning og forsegling af svejsesømme. Desværre er det gået af mode, men det er ubetinget den bedste måde at tætne svejsesømme og små utætheder i karrosseriplade på. I dag anvender de fleste i stedet for plastspartelmasse og sealer - se Sealing.
Tromleglasblæsning Små emner, der glasperleblæses i en håndtromle.
Tromlesandblæsning Automatisk sandblæsning, hvor emnerne - f.eks. bolte og skruer - tumler rundt i en roterende tromle mens de sandblæses.
Tærezink Benyttes f.eks. på stålskibe, hvor man udvendig på skroget monterer en eller to klodser af zink. Dette beskytter skroget, skrueaksel og roraksel mod tæring. Det virker på den måde, at når jern/stål/zink har ledende forbindelse med hinanden i tærende omgivelser - f.eks. saltvandet - vil det være zinken der tærer først. Heldigvis har zinken en meget lang tæretid. Man siger at zinken er offeranode, idet den laver en katodisk beskyttelse af de øvrige metaller. Det samme system kendes iøvrigt fra f.eks. varmtvandsbeholdere.